Letošní, již osmý ročník se konal ve dnech 30.8. - 1.9.2013 a opět bylo na co koukat. První nedočkavci opět dorazili v pátek na večer. Zbytek poté dojel v sobotu ráno. Nakonec dorazilo 30 posádek, které nastoupili do připravovaného závodu. Na výstavu pak dorazily ještě další 2 vozy.

Zabydleli jsme se opět na kaplickém koupališti. Bylo připraveno občerstvení s dostatkem jídla a piva, takže zábava se protáhla do pozdních nočních hodin.

V sobotu ráno se vše schylovalo ke startu orientačního závodu. Před startem se ještě udělala povinná fotka na pamětní list a mohlo se vyrazit.

Trasa závodu vedla z Kaplice do Trocnova a zpět. Po cestě bylo v šesti vesnicích soutěžní stanoviště a v dalších vesnicích, přes které se jelo byla soutěžní otázka.

A jaké úkoly letos čekaly na soutěžící???

Na stanovišti v Komařicích měli soutěžící za úkol trefit hokejovou bránkářskou hokejkou míček do terče, který byl různě obodovaný. Ještě musím dodat, že tato soutěž byla stížená tím, že na místě, kde jsme soutěž měli připravenou nečekaně zaparkoval autobus a značně zmenčil ono soutěžní místo.

U pomníku Jana Žižky u Trocnova museli soutěžící vyluštit křížovku. Čím méně jim zbylo písmen, tím méně dostali trestných bodů.

Ve Strážkovicích hráli soutěžící tzv. čáru s papírovou šipkou. Tuto šipku si museli sami vyrobit a hodit jí, co nejblíže k připravené čáře. Čím dál byla šipka od čáry, tím více dostali soutěžící trestných bodů.

V Ločenicích čekal na soutěžící slalom s vlastním autem, který byl stížený tím, že se jel jak popředu, tak pozadu.

V Branišovicích se zatloukal hřebík na čas. Čím dříve ho soutěžící zatloukl, tím méně dostal trestných bodů.

Klasický a již tradiční kaplický úkol čekal na soutěžící v obci Besednice. Bylo to klasické pití piva z flašky na čas. Každá vteřina je trestný bod.

Po projetí těchto stanovišt měli posádky už jen jeden a poslední úkol, a to dojet zpět do Kaplice do cíle. Ten letos nebyl na náměstí, jak je zvykem, ale na parkovišti u parku. A to z důvodu přestavby náměstí. Na parkoviště byla výstava vozidel a počítaly se výsledky. Na jejich vyhlášení jsme se přesunuli zpět na koupaliště.

Kromě prvních tří míst v závodě byly vyhlášeny ještě tyto kategorie:

Nesjtarší vozidlo srazu, nejvzdálenější posádka, nejrychleji vypité pivo ženou a mužem. Díky sponzorům dostali výherci těchto kategorií pěknou odměnu.

Bohužel, jak je již zvykem, většina posádek odjela po vyhlášení domů, ale i tak jsme si sobotní večer užili.

Děkujeme všem, co dorazili a doufáme, že byli stejně spokojeni jako my.

Těšíme se na příští rok.

TADY se můžete podívat na fotky.